azər


azər
f. 1) od; 2) atəşgədə, atəşgah; 3) oda xidmət edən mələk; 4) İranda günəş ilinin 9-cu ayı (22 noyabr — 21 dekabr)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.